Gwarancja

Nasze zobowiązania gwarancyjne

Cover-Pools daje gwarancje na wydajne pokrycia basenowe przy przestrzeganiu zasad ich funkcjonowania, oraz przy odpowiedniej instalacji trudnych pokryć, upoważnionej firmy albo zatwierdzonej przez naszą firmę.

COVER-DECK:

 • na Jednostkę napędową oraz na konstrukcję aluminiową

COVER- SEAL:

 • na mechanizm
 • na płótno winylowe– 3 lata,
 • na korozję – na zawsze.

COVER-LOCK:

 • na mechanizm – 5 lat,
 • na płótno winylowe – 3 lata,
 • на гидравлическую станцию – 2 lata,
 • na korozję – na zawsze.

COVER-SAVE:

 • na mechanizm – 5 lat,
 • na płótno winylowe – 3 lata, 
 • na korozję – na zawsze.

COVER-STAR:

 • na płótno winylowe – 3 lata,
 • na korozję – na zawsze.

COVER- BLIND:  

 • deski PCV — 2 lata,
 • deski PH — 5 lat,  
 • na mechaniczną szczelność w podwodnych oraz tarasowych instalacjach — 5 lat.

COVER- WINTER – 10 sezonów.

Usterki, w trakcie zobowiązania gwarancyjnego, wyniknięte po wine producenta albo upoważnionej organizacji, zajmującej się montażem, będą naprawiane specjalistami firmy serwisu odpowiedniej organizacji.

Osoba, która instaluje osłonę ochronną dla basenu, niesie pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia pokrycia basenowego, pojawiające się podczas instalacji osłony ochronnej.

Ta gwarancja nie pokrywa przypadki uszkodzenia pokrycia basenowego, które pojawiły się nie z winy producenta, a stali się konsekwencją naruszenia zasad jego funkcjonowania, umyślnego lub niedbałego uszkodzenia schronu, jego wykorzystania do innych celów niż przeznaczone.

Cover-Pools gwarantuje prowadzenie naprawy albo wymiany ( w zależności od technicznej sensowności oraz wymiaru uszkodzenia ) osłony ochronnej dla basenu albo jego części w przypadku ujawnienia naruszeń jego uczciwości, pojawiające się w rezultacie braku produkcyjnego, zgodnie z tabelą podziału wydatków, podlegających naprawie gwarancyjnej.